موسسه اعزام دانشجوی رهنمای آتیه مازند با داشتن بیش از ۱۰ سال سابقه کار درخشان و بدون هیچگونه عملکرد منفی در طی این سالیان آماده ارایه بهترین خدمات در زمینه های زیر می باشد :

  • مشاوره جهت انتخاب کشور مناسب
  • مشاوره جهت اخذ پذیرش 
  • اقدام به خدمات اخذ پذیرش
  • مشاوره جهت تسهیل و طی مراتب ویزای تحصیلی
  • هماهنگی جهت برنامه های ساپورت و خدمات در کشور مقصد

با امید به اینکه در این سفر و تصمیم گیری مهم بتوانیم همسفری خوب و امین برای شما باشیم