بر اساس اعلام وزارت بهداشت دو دانشگاه بسیار قدیمی و معتبر در رومانی که داراری اعتبار جهانی هستند جهت تحصیل در رشته های پزشکی مورد تایید قرار گرفته است

جهت اطلاع از آخرین فهرست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت فایل پی دی اف را باز کنید

دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت

دو دانشگاه 

Carol Davila University of Medicine and Pharmacy

Victor Babes University of Medicine & Pharmacy, Timisoara

دو دانشگاه معروف مورد تایید وزارت بهداشت هستند که در لینک فوق مشاهده کردید.جهت تحصیل در رشته های پزشکی در دانشگاه های فوق شما باید دارای شرایط زیر باشید